Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος <<Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση και προβολή προγραμμάτων κατάρτισης για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών>> οργανώνει και υλοποιεί μια σειρά δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας που στοχεύουν να στηρίξουν τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή επιθυμούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι.

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε   όλη την Κύπρο και  συνδυάζονται με εξατομικευμένη υποστήριξη προς τους νέους από έμπειρους επιχειρηματίες/μέντορες.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης/εργαστήρι διάρκειας 4 ημερών (σύνολο 28 ώρες)
 • Υποστήριξη από έμπειρους επιχειρηματίες-μέντορες διάρκειας 12 ωρών

Στόχοι Προγράμματος:

Με το τέλος της κατάρτισης και της εξατομικευμένης υποστήριξης θα:

 • γνωρίζετε όλα τα στάδια για την δημιουργία μιας επιχείρησης ή δομής αυτοαπασχόλησης
 • ενημερωθείτε για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης
 • αποκτήσετε τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου, διοίκηση / διαχείριση έργου
 • αναπτύξετε δεξιότητες τεχνικών πωλήσεων και επικοινωνίας
 • εφαρμόζετε διαδικασία πώλησης
 • διευρύνετε την εταιρία σας

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε νέους/νέες, ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης .

Τα εργαστήρια διοργανώνονται σε 3 διαφορετικά επίπεδα για τις ακόλουθες ομάδες στόχους:

 • Νέους που αποχώρησαν πρόωρα από το εκπαιδευτικό σύστημα
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρατίθενται πιο κάτω τα προγραμματισμένα προγράμματα για την κάθε ομάδα στόχο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

Το σεμινάριο είναι εργαστηριακό, καθώς αξιοποιούνται  ενεργητικές τεχνικές μάθησης και βιωματικές ασκήσεις.

Το εργαστήριο συμπληρώνεται με 12 ώρες μέντοριγκ  σε μικρές ομάδες και ατομικά. Οι ημερομηνίες και ώρες των συναντήσεων μέντοριγκ θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης και θα υλοποιηθούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού εργαστηρίου.

Δείτε εδώ το αναλυτικό περιεχόμενο του εργαστηρίου

Για εγγραφές συμπληρώστε και αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής μαζί με τα συνειμμένα που αναγράφονται σε αυτή  στο info@youthentrepreneurshipcy.eu ή στο φαξ 22466635

Προγραμματισμένα Εργαστήρια
Εργαστήρια  για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Κωδικός Ομάδας Επαρχία Αναλυτικές Ημερομηνίες και ώρες Ημερομηνίες συναντήσεων μέντοριγκ
01TERT20180115  Λευκωσία

Οργανισμός Νεολαίας Λευκωσίας

Δευ 15/01/2018, 13:00-20:00

Τρι 16/01/2018,  13:00-20:00

Δευ 22/01/2018, 13:00-20:00

Τρι 23/01/2018,  13:00-20:00

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
02TERT20180319 Λεμεσός

Οργανισμός Νεολαίας Λεμεσού

Δευ 19/03/2018, 13:00-20:00

Τρι 20/03/2018,  13:00-20:00

Τετ 21/03/2018, 13:00-20:00

Πεμ 22/03/2018, 13:00-20:00

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
03TERT20180222 Λευκωσία

MMC Ltd

Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος 

1055 Λευκωσία

Πεμ 22/2/2018, 08:30-15:30

Παρ 23/2/2018, 08:30-15:30

Δευ 26/2/2018, 08:30-15:30

Τρι 27/2/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
04TER20180416 Λευκωσία

Οργανισμός Νεολαίας Λευκωσίας

 Δευ 16/04/2018, 13:00-20:00

Τρι 17/04/2018, 13:00-20:00

Τετ 18/04/2018, 13:00-20:00

Πεμ 19/04/2019, 13:00-20:00

 (οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
05TERT20180503 Λευκωσία

MMC Ltd

Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος 

1055 Λευκωσία

Πεμ 03/05/2018, 08:30-15:30

Παρ 04/05/2018, 08:30-15:30

Δευ 07/5/2018, 08:30-15:30

Τρι 08/05/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
06TERT20180604 Λευκωσία

ARIS

Δευ 04/06/2018, 08:30-15:30

Τρι 05/06/2018, 08:30-15:30

Πεμ 07/06/2018, 08:30-15:30

Παρ 08/06/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
07TERT20180703 Λευκωσία

MMC Ltd

Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος 

1055 Λευκωσία

Τρι 03/07/2018, 08:30-15:30

Τετ 04/07/2018, 08:30-15:30

Πεμ 05/07/2018, 08:30-15:30

Παρ 06/07/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
08TERT20180712 Λευκωσία
Omega Conference, European University of Cyprus
Τετ 12/07/2018, 08:30-15:30

Πεμ 13/07/2018, 08:30-15:30

Δευ 16/07/2018, 08:30-15:30

Τρι 17/07/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
 10TERT20180801 Λευκωσία

MMC Ltd

Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος 

1055 Λευκωσία

Τετ 01/08/2018, 08:30-15:30

Πεμ 02/08/2018, 08:30-15:30

Παρ 03/08/2018, 08:30-15:30

Δευ 06/08/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
 11TERT20181025 Λευκωσία

MMC Ltd

Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος 

1055 Λευκωσία

Πεμ 25/10/2018, 08:30-15:30

Παρ 26/10/2018, 08:30-15:30

Δευ 29/10/2018, 08:30-15:30

Τρι 30/10/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
12TERT20181127 Λάρνακα

ΟΝΕΚ Χώρος Δημιουργίας Νέων Λάρνακα, Λάρνακα

Τρι 27/11/2018, 08:30-15:30

Τετ 28/11/2018, 08:30-15:30

Πεμ 29/11/2018, 08:30-15:30

Παρ 30/11/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
13TERT20190211 Λευκωσία

MMC Ltd

Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος 

1055 Λευκωσία

 Δευ 11/02/2019, 08:30-15:30

Τρι 12/02/2019, 08:30-15:30

Παρ 15/02/2019, 08:30-15:30

Πεμ 21/02/2019, 08:30-15:30

 (οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
14TERT20190218

 

Λάρνακα

ΟΝΕΚ Youth Makerspace Λάρνακα

 

Δευ 18/02/2019 08:30-15:30

Τρι 19/02/2019  08:30-15:30

Τετ 20/02/2019  08:30-15:30

Πεμ 21/02/2019 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
15TERT20190408 Σπίτι του Εθελοντή, Kokkinotrimithia Δευ 08/04/2019, 08:30-15:30

Τρι 09/04/2019, 08:30-15:30

Τετ 10/04/2019, 08:30-15:30

Πεμ 11/04/2019, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
 16TERT20190521 Λευκωσία

MMC Ltd

Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος 

1055 Λευκωσία

Τρι 21/05/2019, 08:30-15:30

Τετ 22/05/2019, 08:30-15:30

Πεμ 23/05/2019, 08:30-15:30

Παρ 24/05/2019, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
 17TERT20190715 Λευκωσία

MMC Ltd

Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος 

1055 Λευκωσία

Δευ 15/07/2019, 08:30-15:30

Τρι 16/07/2019, 08:30-15:30

Τετ 17/07/2019, 08:30-15:30

Πεμ 18/07/2019, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
18TERT20190722  Παραλίμνι Δευ 22/07/2019, 08:30-15:30

Τετ 24/07/2019, 08:30-15:30

Παρ 26/07/2019, 08:30-15:30

Τετ 31/07/2019, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
19TERT20191010 Λευκωσία 

MMC Ltd Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος

1055 Λευκωσία

Πεμ 10/10/2019 08:30-15:30

Παρ 11/10/2019 08:30-15:30

Σαβ 12/10/2019 08:30-15:30

Δευ 14/10/2019 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
20TERT20191128 Λευκωσία 

MMC Ltd Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος

1055 Λευκωσία

Δευ 21/10/2019 15:30-21:15

Τρι 22/10/2019 15:30-21:15

Τετ 23/10/2019 15:30-21:00

Πεμ 24/10/2019 15:30-21:15

Παρ 25/10/2019 15:30-20:45

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
21TERT20191128 Λάρνακα

ΟΝΕΚ Youth Makerspace Λάρνακα

Πεμ 28/11/2019 08:30-15:30

Παρ 29/11/2019 08:30-15:30

Σαβ 30/11/2019 08:30-15:30

Σαβ 07/12/2019 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
22TERT20200224 Λευκωσία 

MMC Ltd Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος

1055 Λευκωσία

Δευ 24/02/2020, 08:30-15:30

Τρι 25/02/2020, 08:30-15:30

Τετ 26/02/2020, 08:30-15:30

Πεμ 27/02/2020,  08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)

 

Εργαστήρια για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κωδικός Ομάδας Επαρχία Αναλυτικές Ημερομηνίες και ώρες Ημερομηνίες συναντήσεων μέντοριγκ
01SEC20180205 Λευκωσία

Οργανισμός Νεολαίας Λευκωσίας

Δευ 05/02/2018, 13:00-20:00
Τρι 06/02/2018,  13:00-20:00
Πεμ 08/02/2018, 13:00-20:00
Παρ 09/02/2018, 13:00-20:00
(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
02SEC20180618 Λευκωσία 

MMC Ltd Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος

1055 Λευκωσία

Δευ 18/06/2018, 08:30-15:30

Τρι 19/06/2018, 08:30-15:30

Τετ 20/06/2018, 08:30-15:30

Πεμ 21/06/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
 03SEC20180625  Λευκωσία 

ARIS

Δευ 25/06/2018, 08:30-15:30

Τρι 26/06/2018, 08:30-15:30

Πεμ 27/06/2018, 08:30-15:30

Παρ 28/06/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
 04SEC20180724 Λευκωσία 

MMC Ltd Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος

1055 Λευκωσία

Τρι 24/07/2018, 08:30-15:30

Τετ 25/07/2018, 08:30-15:30

Δευ 30/07/2018, 08:30-15:30

Τρι 31/07/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
 05SEC20180925 Λευκωσία 

MMC Ltd Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος

1055 Λευκωσία

Τρι 25/09/2018, 08:30-15:30

Τετ 26/09/2018, 08:30-15:30

Πεμ 27/09/2018, 08:30-15:30

Παρ 28/09/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)

 

Εργαστήρια για νέους που αποχώρησαν πρόωρα από το εκπαιδευτικό σύστημα
Κωδικός Ομάδας Επαρχία Αναλυτικές Ημερομηνίες και ώρες Ημερομηνίες συναντήσεων μέντοριγκ
 09SECT20180807 Λευκωσία 

MMC Ltd Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος

1055 Λευκωσία

Τρι 07/08/2018, 08:30-15:30

Τετ 09/08/2018, 08:30-15:30

Πεμ 10/08/2018, 08:30-15:30

Παρ 11/08/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
12SECT20180928 Λευκωσία 

MMC Ltd Ίμβρου 16, Αγ. Αντώνιος

1055 Λευκωσία

Παρ 28/09/2018, 08:30-15:30

Σαβ 29/09/2018, 08:30-15:30

Παρ 05/10/2018, 08:30-15:30

Σαβ 06/10/2018, 08:30-15:30

(οι αναλυτικές ημερομηνίες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)